[Yêu Nghiệt Đế Vương][Đệ Nhất Quyển]Chính Văn Đệ Tứ Chương Thứ Ba, Th5 25 2010 

Đệ Nhất Quyển: Nghiệt
Chính Văn Đệ Tứ Chương


(more…)

Advertisements

[This Time I Won’t Lose You][Present]Giới Thiệu Chủ Nhật, Th5 9 2010 

This Time I Won’t Lose You
_ Present _

Author: Hồ Vương, Shiki
Beta: Dạ Điệp
Genre: fanfiction, sad, shounen-ai
Mức độ: T
Fandom: KHR
Pairing: all27
Disclaimer: Các nhân vật trong câu chuyện không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.
(more…)

[Yêu Nghiệt Đế Vương][Đệ Nhất Quyển]Chính Văn Đệ Tam Chương Thứ Bảy, Th5 8 2010 

Đệ Nhất Quyển: Nghiệt
Chính Văn Đệ Tam Chương


(more…)

[Yêu Nghiệt Đế Vương][Đệ Nhất Quyển]Chính Văn Đệ Nhị Chương Thứ Sáu, Th5 7 2010 

Đệ Nhất Quyển: Nghiệt
Chính Văn Đệ Nhị Chương


(more…)

[Yêu Nghiệt Đế Vương][Đệ Nhất Quyển]Chính Văn Đệ Nhất Chương Thứ Tư, Th5 5 2010 

Đệ Nhất Quyển: Nghiệt
Chính Văn Đệ Nhất Chương


(more…)

Trang sau »